بمب هندسه تحلیلی و جبرخطی

ویژگی های این کتاب :

۱-حاوی تمام تست های غیرتکراری کنکورهای اخیر ، سراسری داخل و خارج کشور .

۲- آموزش کامل مفاهیم و نکات تستی هندسه تحلیلی به زبانی ساده .

۳- طراحی تست از روی تک تک تمرین های کتاب درسی .

۴- شامل ۱۲۷۰تست با طبقه بندی هوشمند که ۶۶۲تست آن به سبکHP3می باشد .

۵- پاسخ تشریحی تست ها به طور کامل و مفهومی و خود آموز نوشته شده است .

۶- این کتاب ، ویرایش سوم کتابی است که در سال ۸۶ پرفروش‌ترین کتاب هندسه تحلیلی کشور شد .