درک عمومی ریاضی و فیزیک

دسته: , ,

ویژگی این کتاب :

ـ شامل درسنامه‌ی کامل همراه با مثال

ـ تست‌های تالیفی همراه با پاسخنامه‌ی تشریحی کامل

ـ تست‌های سال‌های اخیر در پایان هرفصل همراه با پاسخنامه‌ی تشریحی

ـ درک عمومی ریاضی شامل مباحث(عبارات جبری – زاویه،مثلث – N ضلعی‌ها و ۴ ضلعی‌ها – دایره – چند‌وجهی‌های منتظم – شکل‌های فضایی – تبدیلات هندسی)‌

ـ درک عمومی فیزیک شامل مباحث(‌نور‌-‌الکتریسته و مغناطیس – کار،حرکت،انرژی – ویژگی‌های مواد و گرما – امواج)