خانه
فروشگاه و نمایشگاه اینترنتی
مشاوره وانتخاب رشته
نمایندگی ها
تست های برگزیده
افتخارات
تازه های کتاب
آلبوم عکس
آرشیو اخبار
انتقادها و پیشنهادها
دانلود فایل
وب سایت علیرضا عربشاهی
وب سایت آموزشگاه راه اندیشه


15 رکورد یافت شد!
   
نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی ادبیات فارسی
شرح : کتاب با DVD ارائه می‌شود
نویسنده : علی احمدنیا
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 1400000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی دین و زندگی
شرح : کتاب همراه با DVD ارائه می‌شود
نویسنده : هادی سرکشیک زاده
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 1400000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی ریاضیات پایه و دیفرانسیل
شرح : کتاب همراه با DVD ارائه می‌شود
نویسنده : حمیدرضا پوراشرفی
بابک سادات
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 1950000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی ریاضیات تجربی
شرح : کتاب همراه با DVD ارائه می‌شود
نویسنده : حمیدرضا پوراشرفی
بابک سادات
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 2150000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی زبان انگلیسی
شرح : کتاب همراه با DVD ارائه می‌شود
نویسنده : پژمان عربشاهی
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 1400000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی زیست شناسی
شرح : کتاب همراه با DVD ارائه می‌شود
نویسنده : سلمان حقوقی
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 1950000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی شیمی
شرح : کتاب همراه با DVD ارائه می‌شود
نویسنده : کامبیز فرزانه
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 1950000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی عربی
شرح : کتاب همراه با DVD
نویسنده : بابک خطیبی
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 1400000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی فیزیک
شرح : کتاب همراه با DVD ارائه می‌شود
نویسنده : علیرضا عربشاهی
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 2450000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی گسسته
شرح : کتاب همراه با DVD ارائه می‌شود
نویسنده : عزت اله مشفق
حمیدرضا پوراشرفی
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 1000000
تیراژ : 1000

نام کتاب : بیشتر از جمع‌بندی هندسه پایه و تحلیلی
شرح : کتاب همراه با ‌DVD ارائه می‌شود
نویسنده : حمیدرضا پوراشرفی
آرش عمید
علی منصف
شهرام نوذری
 تاریخ چاپ : بهار 1395
قیمت : 1400000
تیراژ : 1000

نام کتاب : پازل عربی
شرح : چگونه عربی را 100 بزنیم
نویسنده : میثم فلاح
 تاریخ چاپ : پاییز 1395
قیمت : 140000
تیراژ : 2000

نام کتاب : شوک ریاضی تجربی
شرح : سوالات دهه نود رشته تجربی
نویسنده : حمیدرضا پوراشرفی
 تاریخ چاپ : زمستان 1395
قیمت : 0
تیراژ : 3000

نام کتاب : عکس خونه دکتر بیو
شرح : بیش از هزار تصویر رنگی جدید و کاربردی و هزاران نکته ی ترکیبی زیست شناسی
نویسنده : سلمان حقوقی
 تاریخ چاپ : پاییز 1395
قیمت : 180000
تیراژ : 2500

نام کتاب : کتاب واژه
شرح : معنی و واژگان املای فارسی
نویسنده : بهداد مخصوص
 تاریخ چاپ : پاییز 1395
قیمت : 170000
تیراژ : 2000

 


 All Rights Reserved For RaheAndishe Institute.© 2012              
Site Design & Developed By  NikaRayan
      
Ver: 4.95.11.12