ریاضی سبز هفتم (اول متوسطه۱)‌

درباره این کتاب :

ـ‌ این کتاب منبعی از سوال‌های متنوع شامل سوال‌های جای‌خالی، چهارگزینه‌ای ، تشریحی و پیشرفته

ـ سوال‌های پیشرفته تحت عنوان (یک پله بالاتر )‌شامل سوالات سطح بالا برای تسلط بیشتر برانواع سوالات

ـ پایان هر فصل نمونه سوال امتحانی تحت عنوان آزمون طراحی شده